کلاسهای هفتگی شاهنامه فردوسی


نشستهای هفتگی شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر زاگرس زند


هر هفته دوشنبه ها از ساعت 4 تا 6 عصر


در خانه باغ فرهنگ و هنر،به نشانی:


کرج، چهارراه نبوت، روبروی مرکز خرید مهستان، پارک نبوت،


برگزار می شود

حضور افتخاری دکتر میر جلال الدین کزازی

حضور افتخاری شادروان دکتر ابوالفضل خطیبی

کلاسهای شاهنامه

کلاسهای تاریخ

اعضاء افتخاری انجمن اَشا

اعضاء مدیریت انجمن

f7dc4be7-96a9-485f-b14e-16000691a293
1526a494-fd4b-4029-bfe3-8b585b25c3ec
aceb7872-5346-4d06-84f1-b8f94c61d706