انجمن دوستداران شاهنامه البرز (اشا)

در روزگاری که سرشار از آشفتگی و ناامیدی است در روزگاری که آشوب در همه ی لایه ها و بخشهایش چیره است
در روزگاری که نامهربانی و خشم رو به افزایش است در روزگاری که شکافها و فاصله ها بیشتر می شود در روزگاری که چراغ اصلاح و اعتدال سوسو می زند
و در روزگاری که ارج هنر و خرد و دانش و فرهنگ و تاریخ رنگ باخته است، فرورفتن در تاریخ و فرهنگ هرچه دورتر و کهن تر و پرداختن به اساطیر و حماسه های دیرین، تنها داروی آرامبخش روان ماست! فرصتی برای آسایش و تنفس است. سفریست به تاریخ با همسفرانی هم اندیش و هم آرمان، با یارانی ناب و کم یاب که چونان الماس اند در سیاهی شب. تنفس در هوایی که راستی و مهر در آن جاری است نه کژی و دروغ

نشست های هفتگی شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر زاگرس زند هر هفته دوشنبه ها از ساعت 4 تا 6 عصر در خانه باغ فرهنگ و هنر،به نشانی: کرج، چهارراه نبوت، روبروی مرکز خرید مهستان، پارک نبوت، برگزار می شود

 

نشان انجمن توسط آرش امیدی از هموندان و مدیران گروه ساخته شده است. این نشان از سه بخش تشکیل شده است: سیمرغ-آرامگاه فردوسی-شاهنامه بخشی از نشان نیز اشاره به کتاب شاهنامه است که بصورت کتابی باز تصویر شده است

6
 
6

برگزاری نشست فیلم گاو


1 خرداد 1402

 

برگزاری


بزرگداشت فردوسی


25 اردیبهشت1402