گزارش مختصر نشست ششم فیلم ونمایش "مرگ یزدگرد" در غروب پنجشنبه ۲۳ خرداد ۹۸


این نشست برای اولین بار در مکان جدید و به میزبانی "کانون رشد خلاق" برگزار شد، برنامه ساعت ۱۸شروع شد و در ابتدا بانو انصاریان،مدیر فرهنگی کانون با خوش آمدگویی در مورد فعالیتها وهدفهای فرهنگی انجمن مردم نهاد رشد خلاق سخن گفتند ،سپس قطعاتی از نمایش "گزارش ارداویرافنامه" ساخته بهرام بیضایی در آمریکا به نمایش در آمد که همراه بود با سخنان و توضیحات ایشان،سپس در ساعت ۱۸:۳۰ فیلم مرگ یزدگرد به نمایش در آمد،زمان فیلم ۲ ساعت میباشدو سالن نمایش کانون به ظرفیت ۵۰ نفر کامل پرشده بود، بعد از نمایش مجری مراسم "آرمان ذهبی" با دعوت از آقای "علیرضا مجابی"داستان نویس و منتقد هنری، و"دکتر زاگرس زند" استاد تاریخ ایران باستان به نقد وبررسی فیلم "مرگ یزدگرد" پرداختند، و در کنار آن گفتگوی گروهی بین بینندگان و پرسش و پاسخ شکل گرفت که مطالب جالب و مفیدی مطرح شد،مراسم در ساعت ۲۱:۱۵ دقیقه پایان یافت، این نشست پایان مرور آثار برگزیده "بهرام بیضایی" بود که با استقبال خوب مخاطبان روبرو شد