پنجشنبه،۲۹ آذر، ساعت ۱۶-۱۸، کرج، پارک چمران.

پخش نماهنگ نشست‌ها و همایش‌های انجمن(آرمان ذهبی) کوشش‌های محیط زیستی انجمن در البرز(رامین محمدی) حافظ خوانی(آقای سلوکی) شعرخوانی(شهریار قاسمی) :شاهنامه‌خوانی بختیاری(آقای غیاثی) نقالی(تهمینه و رودابه خادم) شاهنامه‌خوانی کودکان(به سرپرستی نگین درخشنده) موسیقی مسابقه با اهدای جایزه سخنرانی و گفتگو پیرامون یلدا(زاگرس زند) اجرا: سعیده صدیقی مدیریت و هماهنگی: بانو اسدالهی