دیدار با استاد میرجلال الدین کزازی

روز کورش

دیدار با استاد جلال ستاری

 

نمایشگاه کتاب البرز

همایش فردوسی 1398

شب یلدا 1397

جشن جلسه 200

زلزله کرمانشاه

شاهنامه خوانی در سیستان

شب یلدا 1396